Boekgegevens
Titel: Een trapje hooger: leesboek voor de lagere school (het tweede der nieuwe serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1899
9e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7058
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201559
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een trapje hooger: leesboek voor de lagere school (het tweede der nieuwe serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
IT
was even oud als Frederik, want ze waren beiden op
denzelfden dag geboren. Ze waren dan ook samen
groot geworden en hadden altijd samen gespeeld.
Phylax ging altijd met Frederik mee, overal naar
toe. Hij bracht hem zelfs naar school en kwam
hem weer halen ook. FiU toen Frederik verleden
• jaar in de sloot was gevallen, toen had Phylax net
zoo lang om hulp geblaft, tot er menschen kwamen,
die hem er uit hielpen. Is 't nu zoo'n wonder,
dat die twee goede vrienden waren, en dat Frederik
zoo bedroefd was, toen zijn goede, trouwe kameraad
niet meer leefde?
Jan, de knecht, had er van gepraat, om het doode
beest in het water te gooien; maar gij hadt eens
moeten zien, met welke oogen Frederik Jan aankeek.
„Neen, Jan! dat zal niet gebeuren," had hij toen
gezegd, „ik zal Vader vragen, of je een kuil mag
maken, in een hoekje van den tuin; en daa zullen
we hem begraven."
„Ook goed," had Jan toen geantwoord, want hij
wist wel, hoeveel Frcderik van Phylax hield: „ook
goed, als Vader het wil hebben, wil ik het graag doen."
Zen Trapje liooger 'Me d. X. S. 9f dr.