Boekgegevens
Titel: Pas op school!: gemakkelijke lesjes voor 't jonge volkje, dat lezen leert
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerende: J. Muusses, 1892
5e dr
Opmerking: III
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7053
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201555
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Pas op school!: gemakkelijke lesjes voor 't jonge volkje, dat lezen leert
Vorige scanScanned page
Bij den Uitgever dezes zijn mede verschenen:
LEESBOEKEN VOOR DE LAGERE SCHOOL.
W. F. OOSTVEEN, Pas op School! 3 stukjes 5e druk k ƒ 0.25
£erste Serie.
W. F. OOSTVEEN, Ons eerste boekl Metpl. 9edr./ 0.30
WV F. ÖÖSTVEEN, Een trapje hooger Met pL 9e dr. / Ö.3Ö
Wf f7 ÖÖSTVEÉN^^ U ditPMetpl. 9e'dr. / Ö.3Ö
wf f/ööstvëën; w
wy F. öbsTVEËN7 w^ leest er mee ? ïïe druk7 r/
wrF. üÖSTVËF/N^ Leest . . / 0.3Ö
w F. OOSTVEEN, Veel genoegen! lle druk. . . / 0.30
W^F. bÖSTVËiËNV Ëti 't hoekje v. d haard. 9e i. ƒ Ö.3Ö
w7 ÖÖSTVËENr 6® irvM, f Ö.30
IVieuwe Serie,
w. F. OOSTVEEN, Ons eerste boek. Met pl. 7e dr. / 0.30
w/ FröÖsWËÈN, Een trapje hooger. Met pi, 7e dr. 7 Ö.3Ö
W. F. OOSTVEEN, Hoe bevalt U dit? Met pl. 6e dr. 7 0.30
W. F. ÖÖSTVEEN, Weer wat nieuws! Met pi. 6e dr. ƒ Ö.30
w. f^ÖostveenV Wiö mee? 6e dr. . ."/ Ö.3Ö
W. F. 0()STVEEnV Leest Prettig! 6e dr. , . . / Ö.3Ö
5e dr. ... 7 0.30
W. f! ÖÖSTVËËN^^^ haard. 4e dr. /0.30
w. F. ÖÖSTVEEN, Uit de Portefeuille 3e dr. . ƒ 0.30
W. F. OÖSTVËËN, Eind goed, al goed. 2« dr. . / o.ao
W. F. ÖÖSTVEEN, Van vroeger en later. Leesboekje
over de Vaderl gesch. voor de Middelste klasse dur
Lagere School. 3e dr...........ƒ0.25
w F. oostveen, Kijkjes in het boek onzer
Historie, Leesboek over de Vaderl. gesch. voor de
Hoogste klasse der Lagere School. Met platen 2e dr. / 0.30

Gedrukt bij M. J. Portielje.