Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
G
J)e lelie is een .... De tgger is een ....
De kers is een .... De zomer is een ....
De liter is een .... Het zilver is een ....
De koekoek is een .... Flotterdam is een ....
De stoel is een--------De eend is een----
Europa is een________Het kilogram is een____
De mantel is een .... Frankrijk is een____
vooruerll). Be hamar is een gereedschap.
Vu! in met <>o of o.
De jonj^^en had moeite om zijn .. .gen .. .pen te hou-
den. God zal de goede bel. . .nen , maar de b.. .zen zal
Hij strallen. Kleine jongens m.. .gen niet r.. .ken. Het
is verl).. .den .. .ver de grinth.. .pen te 1.. .pen. Wij
h.. .pen , dat gij deze sch.. .ne platen goed zult bewaren.
Wij gel., .ven hem, die nooit gel.. .gen heeft. De w. ..nin-
gen der bevers zijn kunstig gemaakt. Die niet wil h.. .ren,
moet voelen. Het water zal spoedig k.. .ken. B., .ven
ons w.. .nen twee bejaarde dames.
J^laafs naast de volgende zeifat. naamu\ het meervoud.
Di'oom , doos, poot, jood , oorlog, knoop, gebod, school,
noot, oor, hof, afgod, kool (steen) ^ kool (plant) ^ kroon,
brood, zoon , oom , slot, koor, sloot, pook.
Hoe is de volmaakt verl. tijd van: kruipen, nemen,
bedriegen, stelen, begieten, steken, schuiven, schieten.
Maak zinue7i, traoW« de volgende tafdnikkintfen
als voorwerp voorkomen,
bladeren en bloemen een gepast antwoord
boomen en planten eene welverdiende straf
groote en kleine visschen eene schitterende overwinning
levenden en dooden een hollen tand
huis en tuin den slag bij Waterloo
runderen en schapen het geluk des Hemels
boter en kaas een heerlijk ontbijt,
geld en goed een vriendelijke vermaning
voühbkelü. Op den laatsfen dag zal God de leoend^-n cn
dooden oordeelen.