Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scanScanned page
ö
0 H
^ K
2
S C
= fi
« t-
rü3
1 K
® ^
i ?3


Q
I B
S g
a
O ^
hb
S; B-
« S.
BI
®
p
TO
p.
Ter Urnklserö Tan het R. K. JonK«nN>Wee8huiH z^n
<1« Toigeude taaivrerben ait(;e§rev«u:
Inleiding iot het Taalonderwijs in dc Lagere School:
Taaloefeningen tot bevord'ering van het zuiver schrijven.
De Taal op de Lagere School.
Een stel Taaloefeningen , Methodisch gerangschikt,
om de taai zuiver te leeren schrijven. 1®, 2®, 3® en
4® Stukje.
üe Kleine Taalvriend. TaaloefeaingeD voor de lagere
school. 1®, 2», 3« en 4« Stukje.
Taal en Stijl. Eerste Cursus, ten dienste van de
laagste klasse van R. K. Opvoedingsgestichten en voor
ie Lagere Scholen.
Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en
Stül 1™ Cursus.
Taal en Stijl. Tweede Cursus , ten dienste der mid-
delste klasse van R. K. Opvoedingsgestichten en. der
Scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager ondei^ijs.
Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van het
geleerde in Taal en Stjjl, 2« Cursus.
Taal en Stijl. Derde Cursus (Spraakkunst en Stijl-
leer,, ten dienste der hoogste klasse van R. K. Op-
voedingsgestichten en andere inrichtingen van onder-
wijs. ^
Taal en Stijl. Derde Cursus. (Oefeningen). ^
Kleine Spraakkunst voor de twee laagste klassen
van kweekscholen voor onderwijzers.