Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
hem te overtuigen; hij lachen met u en doeyi zijn eigen
zin. De houthakker vellen den boom. Het paard hrie-
schen stampvoeten en werpen den ruiter in 't zand. De
koorts ondermijnen zijne gezondheid. Men }>eAspen en
tuchtigen hem, maar het helpen niet.
103. Plaats de werkwoorden van de vorige oefening in
den onvolmaakt verleden tijd.
104. Beantwoord in flinke zinnen.
Wanneer is een huis onbewoond ?
Wanneer is een huis onbewoonbaar 9
Wanneer noemt men een akker vruchtbaar 9
Wanneer noemt men eene ziekte langdurig 9
Wanneer noemt men kleed verkleurd ol' verschoten ?
Wanneer is een som ontoereikend 9
Wat is eene onverdraaglijke pijn 9
Wanneer is iemand reisvaardig 9
Wanneer noemt men een brief ongefrankeerd 9
Wat is een onmisbaar gereedschap 9
Wat is een onverschrokken man 9
Wanneer noemt men een werk onverbeterlijk 9
Wanneer noemt men iets onmerkbaar 9
Wien noemt men mededeelzaam ?
Wat is een gedetnpte gracht 9
lOi'ï. Bezig de volgenrle uitdrukkingen i^i goede zinnen
wegens geldgebrek uit vrees voor straf
ten diensten der jeugd op den bepaalden tijd
niettegenstaande de waar- met tegenzin
buiten weten zijner ouders
schuwing
bij leven en gezondheid
met zijns gelijken
volgens gewoonte
tegen zijne gewoonte
tot nut en vermaak van
met toesteming zijner ouders
na gedaan onderzoek
uit alle kracht
op 't eerste teeken
ten slotte
IMPRIMATUH.
Haaren, 9 Septembris 1901.
J. H. Selten,
Lib. Gen.