Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
lemanti eene fout vergeven, wil zeggen.....;
maar iemand vergeven , kan ook beteekenen---- Men
noemt een vermaak kortstondig, wanneer het .... De
lucht is betrokken, wanneer .... Wij hebben gisteren
ons nieuw huis betrokken, wil zeggen, dat..... Uw
schrift la<it veel te wenschen over, beteekent..... De
arbeiders liebben het werk gestaakt, wil zeggen, dat ....
Ik schat dien boom op 20 gulden, beteekent..... Als
ik den meikever den vijand van den boomkweeker noem,
bedoel ik daarmee, dat..... Een soldaat is ontwapend.,
wanneer hij ..... Een ander heeft de plaats voor mij
besproken , wil zeggen...... Wij noemen het weer be-
stendig, wanneer het____ Iemand herbergen, wil zeggen____
Een arme, die geen onderkomen heeft, is een arme,
die ..... Ik zeg van iemand, dat hij })loi}st, wanneer
hij..... Een hnlpelooze wees is e(^n wees, die.....
Plaats de cursiere werkwoorden m ^/e gebiedende
wijze.
Tredeti binnen, mijnheer, .lan, brengen dezen brief op
de |»ost, gaan vervolgens bij den dokter aan, en zeggen
hem, dat ik hem dezen middag hier verwacht ; doch
spoeden u, anders wordt het te Iaat. Jongens, wegbergen
uwe leien en schriften, nemen uwe taalboekjes en ver-
beteren dit opstel. De Perzen eischten, dat de dappere
Leonidas zijne wapenen zou overgeven ; maar hij ant-
woordde hun : c( Komen en halen ze." « Vreezen niet,"
sprak de Engel Gabriel tot Maria. Mannen, spoeden u,
laden de steenen op den wagen, en zijn voorzichtig. Mietje,
doen de vensters dicht, aansteken het licht, en brengen
vervolgens de kinderen naar bed. Moeder wekte ons
dezen morgen met de woorden : « Kinderen, staan spoe-
dig op, wassclien en kleeden u netjes, gij moogt met
vader naar Arnhem gaan." Lieve broeder, zenden mij den
atlas, dien ik vergeten heb, en doen er een paar mooie
boeken bij. Alexander de Groote zeide eens tot een laffen
soldaat, die ook Alexander heette : « Veranderen van ge-