Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Ik ontmoeten hem overal. Waarom steken de meid de
kachel niet aan ? Dat mes snijden niet goed. De soldaat
bieden lang weerstand. De zon verlichten en verwarmen
de aarde. De meid schrobben en dweilen den vloer. De
timmerman passen en m£ten, schaven en kloppen den
ganschen dag. Niemand helpen hem. De vrouw toossc/^en,
strijken en plooien het linnengoed.
03. Plaats het voorgaanden in den onvolmaakt ver-
leden tijd.
O-Xr. Zet voor het cursieve een ander woord in de
plaats, dat nagenoeg hetzelfde beteekent.
Het dorp ligt over de rivier. Hij draagt een ring om
den vinger. Maastricht ligt aan de Maas. ^lijn oom
woont in Amsterdam. Dit mes is daartoe niet geschikt.
Mijn zuster moest wegeyis ziekte thuis hlijven. Mijnheer
is op zijn kamer. Wij spraken over den oorlog. Behoort
gij ook bij dat gezelschap ? Deze kol'lie wordt verkocht
voor GÓ ct. het kilo. Over eene maand kom ik tet*ug. Zij
gaat ter kerk. Zet u neven mij. Dit huis is beneden de
waarde verkocht. Deze jongens hehhen tegen elkander
gevochten. Tegen Kerstmis komen wij over. Dit hoek
ontving ik ter helooning. Allen ontvingen eene helooning,
uitgezonderd Willem, Weeg die baal nog eens oi'er. Wel-
licht kom ik morgen bij u. Handel naar mijn hevel. Hij
is per boot vertrokken.
ï>i>. Plaats nu de werkwoorden van .V" 92 in den
volmaakt verleden tijd.
ÏXÏ- Gebruik de volgende bijwoorden in goede zinnen.
voorover onverwachts
langzamez'hand bergop
bijna nu en dan
achterwaarts eensklaps
liijzonder vooruit
©ogenblikkelijk voortaan
achterna van tijd tot tijd