Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
4()
niet. Ik roep mijnen broeder. De rups knaagt de bla-
deren af. Onze soldaten overwinnen den vijand. De
meid steekt het vuur aan. De vijand nam de stad
stormenderhand in. Het vuur des hemels verdelgde de
steden Sodoma en Gemorrha. Mijne ouders beminnen mij.
Vul de uitgelaten voornaamwoorden in»
Vader, zeide Mina , zie .... armen man eens aan, ....
is blind. Geef ...., antwoordde de vader, .... geldstuk.
Mina deed, ........ gezegd werd; .... ging naar de
arme heen en zeide: Hier, beste man, .... is voor ....
O, hoe gaat ---- ongelukkige toestand ----ter harte!
.... moet wel zeer treurig voor .... zijn, niet te kunnen
zien.
Ja, hernam de blinde, .... ben ongelukkig, .... is
waar, ---- kind , en .... gevoel .... vooral dan, wan-
neer medelijdende menschen, zooals ...., .... eene milde
aalmoes geven.....kan .... goede lieden dan wel be-
danken , maar ---- zien, kan .... niet. De schoone
kleuren zijn voor____alsof .... niet bestonden.....is
____niet mogelijk alleen te gaan ,____heb altijd de hulp
van anderen noodig. Nochtans ben .... met .... lot te-
vreden , want ____ God doet, is welgedaan.....weet
heter dan ...., .... goed voor .... is.....wil geschie-
de! Wat____betreft,____kind , bedank God, dat----
____goede oogen gegeven heeft.
____is waar,____ zijl wel te beklagen, .... goede
man, sprak daaroj» de vader, doch veel beklagenswaar-
diger zijn____,____de weldaden, .... God----bewezen
heeft, wel zien en genieten, maar ____ daarvoor niet
bedanken.
Vonn door middel van voor- of achlervoegselft
bijvoeglijke naamwoorden van de volgende woorden.
schrik, angst, vrees, kracht, dag, hulp, moed, eer,
passen, haar, meten, dragen, bedriegen, berg, lachen,
regel, zien, kop, sterven, dienst, goud, leeren, leder.
Holland, jaar, kleven, grond, tin, laken, Amsterdam,
slaaf, verstand, vriend, Gelderland, sap, beminnen,