Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
"T^*^. Plaats Jiet volgende in den derden [>ersoou
meervoud.
klacht van den haas. (VeVVoUf van N^ 1\.)
Verlaat ik *s avonds mijne schuilplaats om mijnen hon-
ger te stillen aan de malsche klaver, dan wacht mij de
jager reeds af achter een muur of heg, en eer ik er erg
in heb, jaagt hij mij den pels vol hagel. Bezit ik nog
kracht om op te staan , dan zit die valsche jachthond mij
aanstonds op de hielen , pakt mij onbarmhartig bij den
kraag en ))rengt mij bij zijnen wreeden meester. Wan-
neer de doodsangst mij een kreet doet slaken, dan word
ik bovendien nog uitgelachen. In den winter volgt men
mijn spoor in de sneeuw, of wel men houdt drijf- en
klopjachten, en dwingt mij door geraas en geschreeuw,
mijne schuilplaats te verlaten en den jager onder 't schot
te loopen. Soms zelfs laat ik mij ondersneeuwen, maar
ook dan nog weet men mij te ontdekken. En was mijn
dood ten minste nog maar eervol! Viel mij, evenals
den hond en de kat, nog maar de eer der liegrafenis te
beurt! Maar ook dat wordt mij gewe'e^erd ! De keuken-
meid stroopt mij den pels af; mijn kop, mijne pooten en
mijne ingewanden worden in bruine peper gekookt, en
het overige , het beste, dat aan mij te vinden is , wordt
gebraden. Wanneer de mensch zich dan aan mijn vleesch
te goed gedaan heeft, werpt hij mijne beenderen voor de
honden. Is er wel een treuriger lot dan het mijne
Gebruik de volgende woorden in goede zinnen;
eerst als bijvoeglijke naamwoord, daarna als bijwoord.
Dagelijks, vlug, sterk, vergeefs, haastig, mooi, luid,
zacht, lang, jaarlijks, hard.
VOORBEELD. Sommige menschen houden, meer van een hard
ei dan van een zacht.
Be struisvogel kan niet vliegen , maar se er hard loopen.