Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
niet alleen vervolgd door den jager en zijn hond; de
roofvogel werpt zich uit de lucht op mij neder, de vos
legt mij hinderlagen, katten en raven hebben het op
mijne jongen gemunt; nergens ben ik voor mijne vervol-
gers beveiligd. Ik kan niet in de boomen klimmen,
zooals het eekhorentje, mij niet in diepe holen verbergen,
zooals mijne broeders, de konijnen. Ik heb wel tanden ,
om te knagen, en scherp zijn ze ook, — daar weten de
boompjes van mee te praten, — maar de moed ontbreekt
mij, om ze naar behooren te gebruiken, wanneer het er
op aankomt, mij tegen mijne vijanden te verdedigen.
Hoor ik een blaadje vallen, dan spits ik aanstonds mijne
lange ooren ; ik word ontsteld; en zie ik geen kans om
mij in een greppel of in een heg te verbergen, dan kies
ik hel hazenpad, d. i. ik trek er van door, en looj), zoo-
lang mijne pooten mij dragen kunnen. Geraak ik in het
nauw, dan red ik mij door zijsprongen, ik tracht mijnen
vijand mijn spoor te doen verliezen, en niet zelden slaag
ik hierin naar wensch. Maar wat helpt het mij ? Eer
het jaar om is, ben ik toch een kind des doods.
Bezig de volgende woorden in goede zinnen.
misbruik, benoodigdheden , aanslag, neiging, ondersteu-
ning, weelde, gemeente, dagblad, toekomst, st^hutting,
lengtemaat, wenk, litteeken , landlooper, lijfwacht, zand-
bank , helling , optocht, oorsprong.
VOORBEELD. Qrooie rivieren hebben meestal Aar^w oorsprong
01) hooge bergen.
Vul de uitgelaten persoonlijke en bezittelijke voor-
naamwoorden in.
l" Persoon. ... weet niet, wie ... bal weggenomen
heeft. Morgen is het de verjaardag . . . moeder; daarom
verheug .... ... zeer. Gisteren avond verraste......
vriend met een bezoek.