Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
Het is vandaag schoon weer, daarom____
» » >j » )) , maar____
Het touw zal breken , want____
» » )) » » indien____
Vul de uiUfclaten bijvoeglijke naamw. in.
Als men zich in nood bevindt, leert men de ... vrien-
den van de ... onderscheiden. Op dezen berg heeft men
een ... uitzicht; in het dal is het uitzicht overal .,, .
Het____huis werd afgebroken en door een____vervan-
gen. He .... taal wordt meer gesproken dan de____
Mijn----vader overleed aan eene____ziekte.....men-
schen zitten gaarne bij den____haard. De onderwijzer
prijst den____leerling en straft den .... Bij Waterloo
werd in -1815 een----veldslag geleverd. De hoop van
den____landbouwer op een .... oogst is teleurgesteld.
God schiep zoowel het .... insect, het____zwijn en de
----slang, als den----olifant, den leeuw, het .... paard
en den .... walvisch. De .... moedei' beschouwde met
een .... blik het .... lijk van haren .... zoon. Dit le-
ven is den mensch geschonken om door .... werken het
.... leven te verdienen. Hij is wel ...., die zijn hart
aan de____goederen dezer aarde hecht. Het is____,
een .... raad op te volgen. Deze beuk met zijnen ....
stam, zijne ____ takken en zijne____kroon levert een____'
gezicht op.
TO. Verhaal eens wat van den hond.
Zijne hoedanigheden: waakzaam, dankbaar, zeer ge-
hecht aan den mensch; hij heeft een scherpen reuk.
Nut, dat hij den mensch verschaft; den jager, den her-
der , anderen menschen. Hoe moeten wij de honden be-
handelen ?
Plaats het volgende in den 2 " persoon enkelvoud.
klacht van den haas.
Ik, arme haas, wat zal ik aanvangen? Waarheen ik
mij ook wend, overal grijnst mij de dood aan. Ik word