Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
Vervang de cursieve woorden door andere van ge-
lijke beteekenis.
Ik meende stellig , dat gij met uw werk gereed waart ,
en nu bemerk ik tot mijn leedwezen, dat gij den tijd ver-
beuzeld hel)t. l)e kapel meWvAViweelkleurige vlerkjes {\'c\{\-
dert van bloem tot bloem. Het vermaak, dat slechts een
2)00sje duurt, berokkend ons menigmaal veel kommer. Ons
vaderland teld minder bewoners dan het naburige België.
De voorlaatste bank bleef onbezet. De moeder was on-
troostbaar over het verlies van haar kind. De Jager legde
aan. De ouders beminnen hun kroost. De kinderen zon-
gen zoo lief', dat alle aanwezigen geroerd waren. In de
aanstaande week verlaat hij de stad. Op den jongsten
dag zullen alle menschen geoordeeld worden. Eerstdaags
zullen wij bericht van onzen broeder ontvangen. De koe-
koek is een vreesachtige vogel. De wind ging liggen, en
de lucht helderde allengs op. Eensklafts hoorde men een
ontzettend gedruisch; het huis was ingestort en zes per-
sonen lagen onder het puin bedolven.
Vul de volgende zinnen aan:
Kinderen moeten aan huïine ouders gehoorzamen, omdat...
)) )) )) » )) » )) anders...
)) )) )) » )) )) » al ...
De vleermuis verlaat haren schuilhoek, zoodra ....
Het is mogelijk, dat ...
Het is onmogelijk, dat ...
Het is zeker, dat____
Het is onzeker, of ....
Ood wil, dat____
God wil niet, dat ....
Wij moeten gehoorzaam zijn niet alleen____maar ook...
Wie in zijne jeugd niet leert, zal____
Het is zeker, dat wij eenmaal sterven zullen, maar----
» » » )) » » )) » » daarom...
» » )) )) » )) » )) )) en toch ...
T.O. -Ic 3