Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
niet zuiver of frisch meer is, moet zij ver.... worden.
Als eene schilderij niet goed hangt, moet zij ver----
worden. Voor verjagen kan men ook zeggen____jagen.
Verdrijven beteekent ____drijven. Een booswicht heeft
zich verhangen , beteekent dat hij---- Eene bank ver-
plaatsen, beteekent ----
Plaats de werkwoorden in den tegenwoordigen tijd.
Een brandende dorst kwellen den zieke. Het zwarte
wolkje breiden zich meer en meer uit. Wie het kleine
versmaden , is het groote niet waard. Menigeen sterven ,
terwijl hij nauwelijks beginnen te leven. Het arnte meisje
verdienden reeds den kost voor hare moeder; zij breien
kousen, doen boodschappen, of vemchten eenig ander
werk, dat passen aan haren leeftijd. De stoom ontsnappen,
wanneer men de klep openen. Als men bidden, spreken
men met God. De haan kraaien ; hij kondigen den dag
aan. Wie Gods geboden onderhouden, worden door Hem
bemind. Ik vinden, dat gij den tijd niet nuttig besteden.
Wie zijn ambacht goed verstaan, verdienen overal den
kost. Ik wedden, dat gij niet raden, wat zich in dit doosje
bevinden. Wie op God vertrouwen, worden niet bedrogen.
Gij lachen en scJiertsen, of het pas heeft of niet. Ik dul-
den niet, dat men u zoo iets ten laste leggen. De vleierij
bederven veel goed en stichten veel kwaad. De afgunstige
benijden bet geluk van zijnen evenmensch, en lijden, wan-
neer het anderen goed gaxin. Ik worden gewaar, dat de
zon reeds ten ondergang neigen, daarom spoeden ik mij
huiswaarts.
Gebruik de volgende woorden in goede zinnen.
Gebeurt Verleert Bestemt Betaalt
Gebeurd Verleerd Bestemd Betaald
Behoort Verteert Verhoort Ontleed
Behoord Verteerd Verhoord Ontleedt
Verwent Verzamelt Erkent Vergoed
Verwend Verzameld Erkend Vergoedt
VOORBEELD. }Fie vergoedt mij de schade, die ik geleden
heb ? Uw vriend hee^t u die schade ruimschoots veraoeJ.