Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
In het volcjende moeten de bijvoeglijke naam-
woorden in den vergrootenden of in den overtrelfenden
trap geplaatst, en eenige woorden ingevuld ivorden,
Frisch. .. water... dit zult gij nergens vinden. Ik
heb veel knikkers, Piet heeft er......ik, maar Hein
heeft er het. .. van ons drieën. Dit land behoort aan-
den rijk. .. man uit den geheelen omtrek. Nergens vindt
men beter... wijn , ... bij dezen wijnhandelaar. Uwe
laarzen zijn duur......de mijne , en toch zijn de mijne
sterk... en net......de uwe. Goud is zwaar... en veel
kosti)aar.....lood. Kent gij wel een gezond.. . drank
... water ? Ik ken geen dapper... en machtig.. . volk
... de oude Romeinen. De schat der onschuld is kost-
baar......diamant. Maria is het heilig... en verheven.. .
schepsel; zij is de .. . aller moeders. De hoog.. . torens
worden . .. door den bliksem getroifen. Help uwen
broeder , die arm... is... gij , en wacht niet, totdat hij in
den uit... nood verkeert. Gij hebt den moeilijk... en
gevaarlijk.., weg gekozen. De vroeg. .. bewoners dezer
landen waren sterk... en eenvoudig......de tegenwoor-
dige. De duif heeft eene snel. . . vlucht dan de eend.
Ik heb eene stijf... pen gevraagd , en ge geeft er mij
eene die nog slap... is ... de eerste.
O-i. Grooter maken — vergrooten. Kijk maken —
verrijken. Bedroefd maken ^ bedroeven.
Vid nu het volgende eens aan : Wat te smal is, moet
men breeder maken of ver----; wat te kort is, moet men
ver---- Wat te zwaar is, moet men ver____ Wat te
hard is, moet----, wat bot is, moet____, wat bitter is,
moet ---- en wat donker is, moet____worden. Is het
water te heet, dan ----men het; is het te koud , dan
. .. men het. Men ver.. . . wat te dik is , men ver. ., .
wat te eng is. Gaat iemand te langzaam, dan zegt men
hem , dat hij den pas moet ver____; gaat hij te snel, dan-
moet hij den pas ver---- Wie zich verheft, zal ____
worden. Eene fout moet ver----worden. Wat niet mooi
genoeg is , wordt ver---- Als de iucht in een vertrek