Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
aards. (De luiaard) opent even de oogen, maar sluit
(de oogen) even spoedig weer dicht. (De luiaard) keert
(den luiaard) om en slaapt door, terwijl alles rondom
(den luiaard) vol leven en bedrijvigheid is.
icïO. Plaats nu het voorgaande in den onvolmaakt
verleden tijd.
Verhaal de opoffering van Izadk. God wil de
gehoorzaamheid van Abraham beproeven. Hij beveelt
hem zijn eenigen zoon te slachtoü'eren. Abraham staat
op en begeeft zich op weg. (Voeg hier eenige omstandig-
heden hij.) Op den berg aangekomen , maakt hij zich
gereed, Izaak te slachtofferen. Een Engel houdt zijne
hand terug. (Omstandig}ieden.) God belooft hem, dat
Hij zijne nakomelingen zal vermenigvuldigen als----
♦il- Gehruik de volgende mtdrukkingen in goede zinnen.
plaats nemen herberg houden
de vlucht nemen moed houden
e,en besluit nemen huishouden
in de band nemen de wacht houden
de deur sluiten een redevoering houden
een verbond sluitfm zijn woord houden
<le oogen sluiten staande houden
(Ie jacht sluiten koeien houden
VOOK BEELD Als de jacht gesloten w. hebben de hazen een
heerlijk leventje
Zet de volgende zinnen op drie of vier wijzen om,
zoodat }>eurtelings elk deel voorop komt te stxum; doch
zorg, dat het goede zinneyi blijven.
Hebt gij nog nooit een leeuw gezien? Ik heb gisteren
bij ongeluk eene ruit gebroken. Een vreeselijk ongeluk
beeft onlangs op den spoorweg tusschen A. en P. plaats
gehad. Men koopt geen kostbare zaken voor weinig
geld. Verscheurende dieren vindt men hier te lande
alleen in de dierentuinen.