Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
stijl'.... en verkleumd____ handen een net---- briefte
schrijven. Hij gaat een wis.,. dood te gemoet. Deze
frisch.,. drank zal u verkwikken. De dof. .. tonen der
brandklok wekken de angstig... bewoners der stad uit
den diep. ... slaap. In dun... boeken steekt niet zelden
meer wijsheid dan in dik---- De zorgeloos---- knaap
hield zich in zijn vrij. ... tijd met allerlei beuzelingen
bezig. Breng mij mijn grijs---- jas, mijn zwart.... is
gescheurd. Van den listig.. .. vos worden vele loos. .. .
streken verhaald. Hoe gaarne zou ik met dien trouw .. ■
vriend nog eens over den goed.. . oud... tijd willen praten.
Gebruik de volgende woorden in goede zinnen.
vergoeden, vergelden, overladen , afspreken , berekenen ,
inwisselen , verbreken , herkennen , beleven , bezorgen ,
verzorgen , oordeelen , vei*oordeelen , verhinderen , onder-
gaan , vergaan , misleiden , voltooien.
VOORBEELD. Wanneer men iemand benadeelt het^ft , moet
men hem die schade vericoeden.
r>i-i. 'Aei voor de cursieve woorden aridere in de plaats,
die nagenoeg hetzelfde heteekenen
Wanneer uwe ouders u iets bevelen , moet gij hun op
staanden voet gehoorzamen. Wij vragen God dagelijks om
hetgeen wij behoeven. David beleefde veel hartzeer van
zijne kinderen. Nederlands hoofdstad is eene der belang-
rijkste handelsteden van ons werelddeel. Wie niet vlijtig
leei't, zal niet veel voortgang doen. Eertijds was Nederland
minder bevolkt dan heden. De vogels verdelgen een ontzag-
lijk groot aantal in.secten. De gtnjsaard is schier blind.
De nationale driekleur wapperde van alle htiizen. Gis-
teren viel een werkman van de stelling; iedereen
snelde toe en meende, dat de ongeldkkige ^-en/yTc zou zijn ;
maar tot aller verbazing richtte hij zich open he^^at te zijn
werk, alsof er niets geschied was, gerechten
stonden op tafel. De wind huilde door het bosch. Waar