Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
'23
stok.....stug.. ezel wordt door ____onbarmhartig..
jongen geslagen.....onbeleefd... knaap gaat met----
hoed op ____ hoofd ----deftig.. heer voorbij. Als----
hardvochtig... boer .... ziek.., paard niet voor ____
zwar... wagen gespannen had, zou----arm... dier niet
bezweken zijn.....burgenmeester heeft____nieuw...
l)liksemafleider op____toren laten plaatsen. Wij wonen
in____druk.. straat, recht tegenover .... Goud.. Leeuw.
.... oud.. heer ken ik niet; maar .... jong.. juffrouw
wel ; liet is .... zuster van .... notaris. Gij hebt in____
regen geloopen ; ik zie het aan uw. . nat. . kleeren.....
woord staat in .... eerst.. naamval, wanneer het als
onderwerp in .... zin voorkomt.....hond joeg ....
haas uit .... dicht., bosch; zoodra deze op .... akker
was, school .... jager hem dood,
■ X i-» Gebruik de volgende uitdrukkingen in goede
zinnen als voorwerp. Let op de veranderingen.
een onbeleefde knaap sappige vruchten
een rijk inkomen eene noodlottige tijding
een groote visch de oplettende leerling
de aangedane beleediging de slimme vos
een stokoude grijsaard krachtige geneesmiddelen
een harde slag eene vriendelijke vermaning
een vroolijke dag een diepe put
eene gevaarlijke wonde de kostbare tijd
Onze Lieve Heer vergeefsche moeite
voorbeeld. Wij moeien Omen Lieven Heer beminnen
Vul het volgende cuin.
Een man, die mij weldoet, is mijn .... Eene vrouw,
die mij weldoet, is mijne____ Onze landgenooten zijn
zij , die met ons in ..., Reisgenooten zijn zij , die____
Iemand is mijn dischgenoot, wanneer hij met mij ...■
Wie anderen onderwijst, is .... Wie onderwezen of ge-
leerd wordt, is een____ Wie overwint, is een .... Wie
overwonnen wordt, is een____ Een kleed, dat ik alleen