Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
hrofder een langen brief. Zelfs de wreedste (Heren heb-
ben Heftfe voor hunne jongen. God beveelt den kinderen
hunne ouders te eeren. Aan den anderen kant der rivier
staat het Ituis van den'veerman. De koetsier geeft paard
veel haver. Christ}^s stelde op den avond, vóór zijn lijden
het Heilig Sacrament des Altaars in. De stervende vader
gaf zijnen kinderen de schoonste onderrichtingen. Voor u
zal vader een ]>renienboek meebrengen.
voorbeeld Brf èocr^ (jaai met de spadt^ op den schouder^.
3ï>. Voeg ee)i zin als bepaling bij het voorwerp.
Koop geene zaken, die____ Vermijd zulke makkers,
die .... Later zult gij den tijd beklagen, .... De rei-
ziger kende den weg niet,____ Ik zal u bet boek terug-
geven ,____ De onderwijzer beloont den leerling, . ...
God straft den zondaar,---- Volg den goeden raad,____
Kent gij den vreenuleling,---- De veldheer prijst den
soldaat, . . .. Sommige werklieden verkwisten het geld ,
.... Salomon bouwde den Heer een tempel,.... De
struisvogel legt eieren,---- Herodes liet de kinderen van
Bethlehem vermoorden,---- Niemand bemint een jonge-
ling, .... De onderwijzer keurt het werk af,____ God
vergeeft nooit eene zonde ,____ Ket geen vruchten , die
.... Vele menschen bewandelen den weg, .... Niemand
kent het uur, waarop ....
voorliekld. Koop geene zaken , die gij niet noodig hebt.
-AO. Verhaal eens, hoe ^lozes uit het water gered
werd. Vooraf moet gij zeggen , waarom en door wie hij
in een kortje aan den oever van den Nijl werd neergezet.
Plaats in de volgende zinnen het voorwei-p alleen
in ket meervoud. Vergis u niet.
De smid neemt met eene tang de gloeiende staaf uit het
vuur. De aaj) klom in een hoogen boom. Boven de kerk
zie ik een ooievaar. Bij het eten gebruiken wij lepel en
vork. Jan Plak komt altijd te laat in de school. Uwe