Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
De W.. .zen uit het Oosten r.. .sden naar Bethlehein.
Tah'.. .ke kudden schapen grazen op de uitgestrekte
h. . .den. Het kostte niet w. . .nig moeite, de andere
z.. .de van de rivier te her.. .ken. Versch.. .dene r.. .-
zigers wachten op de aankomst van den tr.. .n. Eer-
t.. .ds maakte men in den oorlog gebruik van bogen en
]).. .len. Een groote houtm.. .t ligt achter ons huis,
bez.. -den de schuur. Onze m. . .d houdt de glazen
goed r.. .n. De zieke 1.. .dt veel p. . .n. Langs den
d.. .k staat eene lange r... populieren. Vaarwel, z.. .de
de moeder, terw. . .1 zij haren zoon schr.. .end de hand
toer.. .kte. Het is een laf soldaat, die w. . .kt, waanneer
de str.. .d begint. De maand M... is aan de h.. .lige
Maagd Maria toegew.. .d. Zoo! komt gij .. .ndelijk ook
eens k. . .ken ?
Vul het volgende aan tot een zin door er een
onderwerp en eene bepaling van het gezegde hij te voegen.
Geneesmiddelen geven Den tijd verkwisten
Het graan maaien' De armen ondersteunen
Zijn leven door brengen De misdaad straffen
Het ijzer smeden Een vroolijk lied zingen
De gel)oden Gods overtreden Den dood vreezen
Den oorlog verklaren Eene aalmoes geven
Zijn geld verkwisten De tranen afdrogen
De wacht houden Bevelen geven
VOORBEELD. De dokter geeft ^eueesmiddeleu aan de zieken.
30. Vul het volgende aan.
Een man, die eene herberg houdt, is een .... Een man,
die logement houdt, is een .... Wie steelt, is een ....
Wie te paard rijdt, is een .... Een man, die te voet gaat,
is een .... Een man , die zonde doet , is een .... Eene
vrouw, die zonde doet, is eene .... Wie liegt, is een____
Wie aan den drank verslaafd is, is een .... Een man,
die een huis of akker huurt, is de . ... Wie schiet,
is een .... Wie op reis is, is een____Een man, die goud
en zilver verwerkt, is een .... Menschen, die in de stad
wonen, noemt men ....; de inwoners van een dorp