Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
31« Vervang de cursieve woorden door andere, die
ongeveer hetzelfde beteekenen.
Spoed u. De wind huilt. De ziekte neemt toe. De
wonde is geheeld. De dag hrak aan. De sterren fonkelen
aan het finnament. De leeuwerik zic/t in de lucht.
De roekelooze jager stortte in de diepte, liet schip is t'er-
ongelukt. Is de prijs van de rogge gedaald of gestegen ?
Onrijp ooft is nadeelig voor de gezondlieid. De booswicht
siddert van angst. Een toornig rnensch weet niet , wat
hij doet. De boorden dezer beek zijn met riet bewassen.
Een twaalftal boeken werden tegen een j/enn^en prijs ver-
kocht, Of hij al bittere tranen schreide, het baatte hem
niet. Hij is krankzinnig. Dat was een treurig voomU.
Zoodra het middagmaal bereid was, plaatsten zich de gas-
ten aan den disch. Deze soldaat heeft zich in den strijd,
heldhaftig gedragen. Den booswicht wacht eene rampzalige
eeuwigheid. Nauwelijks had de ijverige werkman zijn sober
maal genuttigd., of hij spoedde zich weer aan Aanarbeid..
Alle dorpelingen togen vol vreugde huiswaarts. Wat deert u ?
Handel met de volgende woorden als in N 21.
schoolboek , teekenschool, speelplaats , zitplaats , brood-
bakker , roggebrood , stijkijzer , ijzerwinkel, drinkglas ,
halsband, bandhond, geweerkogel, brandspuit, brand-
hout , vuursteen , bouwland , stalknecht, wijnkelder , wa-
terplant, riviervisch, schuurdeur, werkman.
Hebt gij wel eens een arm huisgezin l)ezocht ?
Vertel eens, met wüen gij er heen gingt en met welk doel;
wat gij daar zaagt ; hoe dankbaar zich de goede lieden
betoonden voor hetgeen gij hun gaaft. Hoe moeten wij
ons jegens de armen gedragen ?
34- Vul in met ij of ei.
Z.. .de is duurder kan katoen. Leerlingen, die niet
.. .verig zijn, bl.. .ven gewoonlijk achter. In België vindt
men r.. .ke kolenm.. .nen. In de lente gel.. .kt de w. .de
op een groen tap. ..t, met allerl... bloemen doorwH-en.