Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Wie zich l)oven anderen verheft, is____ Wie zicli moed-
willig aan gevaar blootstelt, is .... Wie veel geld uit-
geeft voor eene beuzeling, handelt..... Wie niets kan
onthouden, heeft een slecht---- Een soldaat, die bij het
minste gevaar de vlucht neemt is .... Een vorst, die
den oorlog zoekt, is____ Wie den vrede bemint, is
.... Kene bloem, die aangenaam riekt, noemt men
.... Voedsel , dat wij eiken dag gebi'uiken , is ons ....
voedsel. Ken vreugde, die slechts korten tijd duurt ,
is eene .... vreugde. Kene ziekte, die o|i andere over-
gaat , is eene .... ziekte.
i^-i. yfaal; zinnen, tvaarin de voUfende uitdrukkingen
als onderwerp voorkomen.
onrijpe vruchten menschen en dieren
ongebleekt linnen rechtvaai'digen en zondaars
oneerlijke dienstboden grijsaards en kindei'en
een leger zonder aanvoerder Napoleon en Alexander
spijzen zonder zout hoonen en erwten
eene stad zonder vesting- honden en katten
werken brood en aardappelen
een glas koud water Petrus en Paulus
een bescheiden kind zomer en winter
voohbkkll). tetrus en Vunlus werden op bevel van den
wreeden Nero ter dood gebracht.
Maak van het volgende een verhaaltje.
Anna en Sophia hadden elk een klein tuintje gekregen.
Zij (nochten er in planten wat zij wilden. Anna vroeg
den tuinman om raad. Zij verzorgde haar tuintje goed.
Sophia zaaide , plantte , trok weer uit, plantte opnieuw ,
roeide het onkruid niet uit. Na een paar maanden zagen
er de tuintjes geheel verschillend uit. Vergelijk ze eens
met elkander.
Plaats de cursieve zelfst. naa)nu\ in '/meervoud
en let weer op de overige veranderingen,
Ken duur paard is niet altijd een goed paard, liet is
onverstandig de raad van (!en wijs man in den wind te
slaan. Ik heb liever een platte liniaal dan een vierkante.