Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Vul aan niet o- of ee.
Wanneer het dezen avond niet r.. .^ent, ga ik in.. .de
naar buiten. Als het t.. .ken geg.. .ven wordt, n.. .men
wij onze boeken en beginnen te 1. . .zen. Moeder zat
don geh.. .len dag bij het ziekbed van mijn zusje te
w.. .nen. H. . .den morgen , om z. . .ven uur , r.. .den wij
de poort uit. Y.. .Ie kinderen hadden niet goed be-
gr. ..pen, wat zij gel.. .zen hadden. Eerst 1.. .ren , dan
sp.. .len. . , .nige officieren r.. .den voorop , met den
d.. .gen in de vuist. God heeft beloofd de kinderen te
z.. .genen, die liunne ouders ...reu en beminnen. Wij
vr.. .zen, dat gij niet voor .. .tenstijd thuis zult zijn.
Het is een h.. .te dag geweest. Wees z.. .dig bij het
uit- en aankl.. .den.
Hoe is het mee nmid van heer ^ peer, kasteel, neef,
steen , week , gel)ed , l)een , spel, weg , beek , stad, bevel,
veer , streek , preek , wees.
Ifoe is de volm. verL lijd van schrijven, lijden, snijden,
wrijven , glijden , strijden , stijgen , wijzen , prijzen.
lO. Vul het volgende aan lot een zin , zoodat eene
bepaling voorop en een voorwerp achteraan komt.
... kent men ... ... dragen de boomen ...
. .. verwacht ik . .. ... verbeuzelen vele kin-
... koopt men ... deren . ..
... opent de meid ... ... maken de leerlingen .. .
... zaait de landman......bespeurt men .. .
... vervoert de schipper......bezoeken wij ...
... gevoelt de zondaar......ziet God ...
... ent de tuinman ... ... haalt de bij ...
... vervaardigt men ... ... hoedt de herder . . .
• .. ontmoeten wij ... ... vergeeft de priester . ..
• .. vangt de visscher......leeren wij ...
voorbeeld. Aan de vruchten kent men den boom.
Morgen verwacht ik mijnen vriend.
IT, Zet voor de cursieve woorden andere in de plaats^
die ongeveer hetzelfde heteekenen.
Een hoofdige knaap wordt menigmaal gekastijd. De