Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
heeft een verbazend grooten visch gevangen. Eene duif
is niet zoo groot als eene eend. De tevredenheid woont
zelden in het paleis of aan het hof van den vorst, maar
dikwijls in de /mi van den anne. De zwaluw, de tortelduif
en het sijsje vertrekken in den herft naar warmere streken,
maar de musch blijft den geheelen winter bij ons. De
herder hoedt zijne kudde bij gindschen heuvel. Onze smid
is een v^^kkeve werkman. De/coo/is een inheemsch (/cwas.
Het schot van den jager mist zelden zijn doel.
Zeg eens juist het tegenovergestelde van hetgeen hier
cursief staat.
In den winter is het dikwijls zeer koud. Overdag is het
licht. De gehoorzaamheid is eene rfeu^d. De yveW^e leer-
ling wordt beloond. Goede makkers moet men zoeken. Een
licht voorwerp drijft op het water. Als men rijk is, heeft
men gewoonlijk veel vrienden. De matigheid is voordeelig
voor de gezondheid. Met genoegen heb ik vernomen, dat
gij mijn verzoek \{eh\. toegestaan. Armoede i'i schande.
Hij lachte, toen hij binnenkwam. Men steekt de lamp aan,
als het donker wordt. De spaarzame wordt niet licht arm
De vlieger daalt langzaam. Iedereen is gaarne, waar hij
zich vermaakt. Eendracht maakt sterk. Wie de geboden
Gods onderhoudt, zal zalig worden. Voorsjaoer? maakt ons
menigmaal trotsch. Men vertrouwt een eerlijk man. Vet
stolt, wanneer het koud wordt. De boot vertrok dezen
morgen te vroeg.
O. Maak zinnen, waaHn de volgende uitdrukkingen voor-
komen.
voetje voor voetje het onderstboven
van tijd tot tijd tegen wil en dank
in ernst door weer en wind
uit vriendschap met veel moeite
met man en muis voor tijd en eeuwigheid
bij het dozijn per stuk
met jagen en visschen in voor- en tegenspoed
bij geval door vlijt en spaarzaamheid.
VOORBEELD. Menige werkman is door vlijt en spaarzaamheid
rijk geworden