Boekgegevens
Titel: Verzameling van woorden en gesprekken in het Hoogduitsch en Hollandsch, ten gebruike van eerstbeginnenden
Auteur: Obermüller, L.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1878
Utrecht: P.W. van de Weijer
2e verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6997
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201550
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van woorden en gesprekken in het Hoogduitsch en Hollandsch, ten gebruike van eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
445 Wees welkom.
Het verheugt mij (ik ben blijde) u te zien.
Gij zijt zeer beleefd.
Ik ben zeer gevoelig voor uwe vriendelijke
belangstelling.
Ik wensch u geluk daarmede.
450 Hoe maakt het mijnheer uw vader?
Wees zoo goed hem van mij te groeten.
Ik dank u; ik zal niet in gebreke blijven.
Hoe gaat het uwen broeder?
Groet hem hartelijk van mij.
455 'tIs heel lief van u, dat gij ons bezocht hebt.
Wacht u voor dezen man.
Hij heeft een ongunstig voorkomen.
Hij is een bedrieger (opligter), een dief.
Hij houdt zijn woord niet.
460 Hp drinkt sterk.
Hij is een groote gek.
Hij is een slechte vent (gemeene knaap).
Hij is trotsch op z^n naam.
Hij verheft er zich magtig op.
465 Hij is een groote windbuil (zwetser).
Gij zijt een leugenaar.
Gij spreekt kwaad van mij.
Gij hebt mij belasterd.
Dit meisje is niet zoet.
470 Zij is heel (zeer) eigenzinnig (koppig).
Zij is lui en onhandig.
Zij babbelt te veel.
Zij is een modepop, nufje.
Zij is eene ijdeltuit.
475 Haar gedrag laat veel te wenschen over.
Kent gy den heer R , ...
Hij is de beste man van de wereld.
5*