Boekgegevens
Titel: Verzameling van woorden en gesprekken in het Hoogduitsch en Hollandsch, ten gebruike van eerstbeginnenden
Auteur: Obermüller, L.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1878
Utrecht: P.W. van de Weijer
2e verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6997
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201550
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van woorden en gesprekken in het Hoogduitsch en Hollandsch, ten gebruike van eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
Op geenerlei wijs.
Het doet mij leed.
Dat gaat mij niet aan (raakt mij niet).
Het hangt niet van mij af.
170 Ik moet het u weigeren.
Geef my.
Geef mij, als 't u belieft.
--een stuk papier.
--wat inkt,
175 Leen mij eenige pennen.
Bezorg mij als 't belieft. .. .
Ik zou gaarne hebben....
Breng ons brood.
Zend het mij.
180 Wilt gy mij uw pennemes leenen?
Dank! hartelijk dank!
Ik dank u, mijnheer.
Ik heb de eer u te bedanken.
Gij zijt zeer goed.
185 Ik ben u zeer verpligt.
Gij zijt al te beleefd.
Gij zijt altijd zeer verpligtend.
Gij overlaadt mij met weldaden.
----beleefdheden.
190 ----gunstbewijzen.
Ik ben u zeer dankbaar voor uwe goedheid.
Reken op mijne dankbaarheid.
Wat zegt gij ?
Niet waar?
195 Wat vraagt (verlangt) gij ?
Wat wenscht (begeert) gij ?
Wat dunkt u daarvan, mijnheer A.?
Wat is er gaande (aan de hand)?
Wat is uwe meening (uw gevoelen)?
200 Wat raadt gij mij ?
3*