Boekgegevens
Titel: Verzameling van woorden en gesprekken in het Hoogduitsch en Hollandsch, ten gebruike van eerstbeginnenden
Auteur: Obermüller, L.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1878
Utrecht: P.W. van de Weijer
2e verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6997
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201550
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van woorden en gesprekken in het Hoogduitsch en Hollandsch, ten gebruike van eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
>
32
^cd, ^tlar, helder, klaar. gabd{)oft, fabelachtig.
^citcr, opgeruimd. ©cfdjii^tlid), geschiedkun-
Sraurig , treurig , droe- dig.
vig. Sürgrrlii^, burgerlijk.
©efunb, gezond. .Rirc^Iic^, kerkelijk.
llngefunb, ongezond. ^affcnb , passend, voeg-
,tranf, ziek. zaam.
S)unW, donker, somber. lln)3affcnb, onvoegzaam.
Slinb, blind. 33orncl)m, voornaam.
Saub, doof. ©emcin , gemeen, laag.
Stumra, stom. ®ïdnnli(^, mannelijk.
3ufricbcn, tevreden, ver- SBdblid), vrouwelijk.
genoegd. .ttoftbar, kostbaar.
llnjufriebrn, ontevreden, SBfrt|)lo8, onwaardig, ge-
onvergenoegd. ring.
<2(^h)arj, zwart. SBid)tig, gewigtig, aan-
SBdB, wit. zienlijk.
9ioti), rood. llnbfbcntenb,onbeduidend.
©run, groen. 5Rid)tig, nietig.
S3[au, Waauw. ^crfiinlid;, persoonlijk.
Suntclblau, donker- ©dcl)Iid), zakelijk, onzij-
blaauw. dig.
©eib, geel. Sln^altenb, volhardend.
©rau, grijs. Ikrdnberlic^, veranderlijk.
Sraun, brain. ©ctroft, getroost.
Ginforbig, eenkleurig, llntróftlic^, ontroostbaar.
eentoonig. Slufridjtig, opregt.
garbig , bont, veelkleu- SScrfdjIofffn, achterhou-
rig dend.
Ginfad), eenvoudig. SScrf^toifgcn, geheimhou-
Sobpelt, dubbelt. dend, omzigtig.
(Stoig, eeuwig. siuêgejd(^nft, uitstekend.
3dtlic^, tijdelijk. ©cnau, naauwkeurig.
§lc^tfQin, oplettend, aan- llngenau, onnaauwkeu-
dachtig. rig,