Boekgegevens
Titel: Verzameling van woorden en gesprekken in het Hoogduitsch en Hollandsch, ten gebruike van eerstbeginnenden
Auteur: Obermüller, L.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1878
Utrecht: P.W. van de Weijer
2e verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6997
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201550
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van woorden en gesprekken in het Hoogduitsch en Hollandsch, ten gebruike van eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Untreu, treuloë, ontrouw,
trouweloos.
S3efcf)cibfn, bescheiden.
Unbcfdjcibfn, onbeschei-
den.
.göflicf), beleefd.
Unijöflicf), onbeleefd.
©cf^idft, ongeschikt, on-
handig.
Unttiiffcnb, onwetend.
©ebulbig, geduldig.
llngcbulbig, ongeduldig.
Slnjldnbig , fatsoenlijk,
welvoegelij k.
Unanftdnbig, onwelvoe-
gelijk.
®elt)i|, (Sidder, zeker.
llnftd}cr, onzeker.
©ctofif^nlit^, gewoon.
Ungch)ö|)nlicf), buiten-, on-
gewoon.
SSoHfommen, volkomen,
volmaakt.
Unbottfommen, onvolko-
men.
9ïegetmd|ig, regelmatig.
Unregclmdgig, onregel-
matig.
SRöglicf), mogelijk.
Unmöglii^, onmogelijk.
sbql)rfd)einIid), bcrmutl)=
lic^, waarschijnlijk,
vermoedelijk.
Deffentlicf), openlijk, open-
baar.
@f[)cini, geheim.
3Scrborgfn, verborgen.
Scl)recfnd), furdjtbar,
schrikkelijk , vreese-
lijk.
Gntfcljlid), ontzettend.
©raufain, gruwzaam,
wreed.
Sanft, milb, zacht.
9?ac^fid)tig, toegevend.
Strenge, streng.
^art, l)artl)erjig, hard,
hardvochtig.
SBeid), week, zacht.
Stolj, ^odjiniit^ig, trotsch,
hoogmoedig, fier.
©tcrblid), sterfelijk.
llnftcrblid), onsterfelijk.
Sl)dtig, werkzaam.
Untl;dtig, müßig, werke-
loos , ledig.
5tnfel)nlid), betrdd;t(icf),
aanzienlijk, belangrijk.
Sebcutcnb, h)id;tig, ge-
wigtig.
SSortljeilbaft, voordeelig.
S3erül)mt, beroemt, ver-
maard.
SSortrcfflid), voortreffelijk.
Sßol;Üno(Ienb, welwillend.
3;ugenbj)aft, deugdzaam.
9ïed;tfd)affen, regtschapen,
eerlijk.
SRunter, lufiig, vrolijk,
opgeruimd.