Boekgegevens
Titel: De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 2: 3
Auteur: Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1844
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7040
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201545
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding, Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Oude Testament
Trefwoord: Jozef, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
tanj02ef. 75
de dief scheen te zijn , was ongemeen beschaamd
en angstig, zoo als gij begrijpen kunt; maar
Juda was ook bijzonder verlegen, omdat hij aan
vader belooM had, op Benjamin te zullen passen,
en hem weêr te huis te bezorgen. Hij ging met
de andere, vol gedachten en heel treurig, weêr
naar Josefs huis, en daar vielen zij alle voor-
over op den grond neder voor den Heer van
Egijple.
Jantje. Och! die goede menschen! Ais Jozef
nu nog even barsch tegen hen blijft, dan houd
ik niet meer van hem !
Mr. Dat zou mij spijten, Jantje! Ik houd
veel van hem, omdat hij een verstandig, god-
vreezend, menschlievend, gelijkmoedig, werkzaam
mensch was. Gij zult hem ook welhaast wéér
lief krijgen; want het beproeven van zijne broe-
ders is nu aanstonds uit. Ook moet ik u nog
eens zeggen, kinderen! dat Jozef zijne broe-
ders zoo vreemd behandelde uit eene goede
meening, en niet uit nijdigheid, omdat zij hem
tot slaaf verkocht hadden. Dat zien wij uit het
geval met den beker heel duidelijk; want, zegt
mij eens, wien van de broeders bragt hij daar-
door meest in verlegenheid? Wien maakte hij
meest te schande?
Heintje. Wel Benjamin, die nu voor dief
wcêrom gehaald werd.
Mr. Net zoo! En Benjamin was juist de ee-
nige, die geen deel had aan al het kwaad, dat
de andere broeders Jozef gedaan hadden.
Heintje. Dat is ook waar, die was toen nog
klein, en ook bij vader gebleven, toen de ande-
re Jozef verkochten.
Mr. Zoodat, als liet plagen geweest was uit nij-
digheid, dan had Jozef net dengenen het meest ge-
plaagd , die hij wst, ïulks niet verdiend te hebben.