Boekgegevens
Titel: De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 2: 3
Auteur: Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1844
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7040
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201545
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding, Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Oude Testament
Trefwoord: Jozef, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
v a n j o z e f. 133
digc Izaak, dc vrome Jakob en onze goede
Jozef zijn nu reeds in dat betere leven, om
daar altijd te blijven. En als wij ons ook ge-
durig toeleggen , om deugdzaam en Godvruchtig
te worden, zoo als dat in den Bijbel nader
wordt aangewezen, dan komen wij altemaal
eens bij hen in den Hemel, in die plaats van
onbedenkelijke zaligheid. Denkt eens na , kin-
deren! welk een geluk dat voor ons zou we-
zen! Dat geheele leven op aarde is daarbij niet
te vergelijken; want het is zeer onzeker , zeer
kort en onvolmaakt. Niemand van ons zal zoo
oud worden als Jozef, en denkelijk niet half zoo
oud als Abraham. Als gij oud wordt, ben ik
al lang begraven, en het is nog niet zeker, dat
gij alle mij zult overleven. Dit tijdelijk leven
is derhalve, zoo als Vader Jakob zeide, niets
anders, dan eene reis naar den Hemel. Luis-
tert daarom aandachtig toe in de kerk. Zijt op-
merkzaam bij de lessen over de Godsdienst;
geeft acht op uwe gebeden, en vraagt dikwijls
aan brave menschen, wat gij doen moet, om
onzen Lieven Heer te behagen V En als gij ou-
der wordt, leest dan veel en zeer oplettend
in den Bijbel. Zoekt daarin vlijtig, hoe god
dq Heer wil, dat gij zult denken, spreken en
handelen. Bidt onzen goeden god steeds, dat
Hij u genadig zij, u beware voor kwaad, en u
heipe in het goede.
Dan zal het met u alle wel gelukken; dan
zullen wij, hoop en wensch ik, na dit leven,
elkander wederzien in den Hemel, bij onzen
Jozef en bij alle goede menschen, om te za-
men, voor altijd, gelukkig en dankbaar te leven.
EINDE.