Boekgegevens
Titel: De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 2: 3
Auteur: Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1844
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7040
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201545
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding, Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Oude Testament
Trefwoord: Jozef, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
128 de gesciiiebexis
,, Land Kanadn, zoo als aan Abraham, aan
,, Izaak en aan onzen vader Jakob beloofd is.
,, Dat Zcil zekerlijk gebeuren, daaraan twijfel ik
,, geenszins. — Maar, als gij, of uwe zonen,
,, dan Egypte verlaat, neemt dan mijn ligcbaam
,, met u, en begraaft hetzelve bij onze Voorou-
,, ders in dat beloofde Land. Zweert mij pleg-
,, tig, broeders! dat gij hiervoor zult zorgen,
,, en maken, dat uwe kinderen het, na uwen
dood, ook nog onthouden."
Kootje. Dat was omtrent hetzelfde, als het-
gene Jakob zeide, toen hij zou sterven, niet
waar. Meester?
Mr. Ja, Kootje! Al die vrome mannen, A-
braham, Izaak, Jakob en Jozef zijn gestorven
in het vast vertrouwen op gods belofte, dat hun-
ne nakomelingen geheel Kanaan zouden overwin-
nen en bezitten. Niemand van hen zag iets daar-
van gebeuren. Jozef heeft ook, denkelijk, in
persoon geene nieuwe toezegging daaromtrent van
onzen Lieven Heer ontvangen; maar hij geloofde
het evenwel, omdat god de Heer het weleer be-
loofd had. Dat was heel braaf van hem. Zoo
moeten wij ook doen , als wij vernemen, dat god
iets beloofd heeft.
Chrisje. Maar , Meester! dat gebeurt immers
nu zoo niet meer? Of spreekt onze Lieve Heer
nu nog wel met de menscben , net als in die oude
tijden?
Mr. Neen, Chrisje! maar dat is ook nu niet
meer noodig, zoo als het toen was. In die tij-
den van Abraham, Izaük, Jakob en Jozef, ja
zelfs nog lang daarna, hadden de menscben geen
boek, waaruit zij konden leeren , wat god heb-
ben wilde, en wat hun beloofd werd. Er was
loen nog geen Bijbel in de wereld. Daarom wer-
den de menscben toen op eene bijzondere wijze