Boekgegevens
Titel: De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 2: 3
Auteur: Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1844
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7040
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201545
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding, Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Oude Testament
Trefwoord: Jozef, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
124- DE GESCUIEDEKIS
de broeders, dat zij zoo weinig vertrouM en in
Jozef stelden. Het was nu immers al meer
dan zeventien jaren geleden, dat hij hun alles
regt hartelijk vergeven had, en sedert hadden
zij duizende blijken van Jozefs liefde in Gosen
genoten, hij had hen gespijzigd en verzorgd. Zij
verongelijkten hem door deze slechte gedach-
te.
Kootje, Wel ja; men zou zeggen hoe kwa-
men zij aan dien inval cn die bevreesdheid?
Mr. Dat begrijp ik aldus, Kootje 1 Men-
schen, die een groot kwaad gedaan hebben, be-
houden , al hun leven lang, eenige ongerustheid.
Bij elke gelegenheid denken zij weer aan hun-
ne oude misdaad , en , al is die lang vergeven,
zoo blijven zij nog altijd bang , en kunnen niet
regt vergenoegd en inwendig gerust worden , al
gaat het hun nog zoo wel voor het uiterlijke.
Zoo was het ook met de broeders, die onzen
Jozef verkocht hadden. Nu vader gestorven was,
werden zij weder bang voor hunnen besten
broeder. Ook waren zij wel wat verbeterd,
maar nog zulke brave menschen niet geworden
a!s Jozef, Zij dachten dus: ,, Als wij in zij-
,, ne plaats waren, zouden wij nu onze slechte
,, broeders wel vinden!*' En toen ging hel hun
volgens het spreekMOord: ,, Zoo als de waar4
,, is, vertrouwt hij zijne gasten;" zoo als zij
misschien doen zouden, verwachtten zij ook,
dat Jozef doen zou. Zij konden niet regt ge-
looven , dat hij altijd even minzaam en vergeef-
lijk zou bl/jven ; zij hadden te weinig begrip
van ware Godsvrucht en zachtmoedigheid.
Zoo kwamen zij aan die vrees voor Jozef.
Luistert nu eens , wat zij deden, om zich uil
die verlegenheid te redden. Zij zonden eenige
bekende personen aan den Heer van E gijpte,