Boekgegevens
Titel: De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 2: 3
Auteur: Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1844
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7040
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201545
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding, Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Oude Testament
Trefwoord: Jozef, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN JOZEF. ^ 123
te maken, dat gij dan met genoegen aan hen
kunt denken. Tracht ook dan nog onthouden
te hebben, hoe minzaam Jozef zijnen zieken
vader oppaste, hoe eerbiedig hij luisterde naar
de laatste verzoeken en bevelen van den ster-
venden Jak b , en hoe trouw hij naderhand al-
les deed, wat hem belast was, en wat hij be-
loofd had. Volgt dan , ook hierin , het voor-
beeld van Jozef, en onze Lieve Heer zal u daar-
voor liefhebben en beloonen.
Twaalfde Avond.
Gen. L: 14, enz.
Mr. , Nu moet ik u vertellen, kinderen!
wat er voorviel tusschen Jozef en zijne broe-
ders , toen zij met elkander wéér in Egiipte
varen gekomen, na het begraven van Vader
Jakob.
De oudste broeders dan , die Jozef weh er
mishandeld en verkocht hadden, maakten zich
daarover op nieuws zeer verlegen , nu vader
dood was. Zij dachten: ,, Misschien durlde
,, Jozef ons geen kwaad doen , uit vrees voor
,, vader, zoo lang die leefde; maar nu zal hij
,, ons straffen voor alles , wat hij van ons ge-
,, leden heeft. Nu zal hij ons haten en ver-
,, vervolgen!"
Jansje. Foei! dachten zij dat; geloofden zij
dan niet, dat Jozef hun alles van harte verge-
ven had?
Keesje. Wel, dat was regt leelijk! meen-
den zij, dat Jozef zich zoo vele jaren vrien-
delijk kon aanstellen, en wezen toch inwendig
nijdig ?
Mr. Zekerlijk was het lang niet mooi van
9"*