Boekgegevens
Titel: De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 2: 3
Auteur: Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1844
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7040
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201545
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding, Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Oude Testament
Trefwoord: Jozef, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
van jozef. ^ 47
reis , ten einde was, omdat hij, met reden, kon
hopen, in eene hetere wereld te zullen over-
gaan. — Binnen weinige dagen werd hij nog
veel zieker en zwakker. Dit werd Jozef aange-
zegd , die heel spoedig weder naar Gosen kwam,
met zijne twee zonen hij zich, namelijk Ma-
nasse en Efraïni.
Chrisje. Die zou ik maar te huis gelaten
hebben. Wat deden die Rinderen bij hunnen
stervenden grootvader ?
Mr. Noemt gij hen kinderen, Chrisje? zij
waren toen veel ouder, dan gij nu zijt. Efra-
iin, de jongste, was ten minste al negentien
jaar oud.
Chrisje. Hoe rekent gij dat uit, Meester!
als ik vragen mag?
Mr. Dat reken ik zoo; zij waren beide ge-
boren , eer de hongersnood in Egypte begon ,
cn dat was toen net negentien jaren geleden ;
want twee jaar na het begin van de slechte
tijden kwam Jakob in Gosen, en die had daar ,
toen hij stierf, zeventien jaar gewoond. Ma-
nasse en Efraim waren dus volwassene jon-
gelingen , voor wie het zeer nuttig is, eens te
zien, hoe gerust een vroom mensch kan ster-
ven.
Maar Jozef had nog eene andere reden ,
waarom hij zijne zonen met zich nam naar het
Land Gosen. Als, in de tijden van Abraham ,
Izaak en Jakob, de vader des huisgezins zou ster-
ven , dan nam hij plegtig afscheid van zijne kin-
deren en kleinkinderen; hij zegende, kort vóór
zijnen dood, hen allen, als de Priester van zijn
geslacht, uit naam en door de hulp van god.
Zelfs maakte god de Heer dan meermalen ,
dat de stervende vader ook, als Profeet of
Voorzegger , den kinderen iets kon bekend ma-