Boekgegevens
Titel: De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 2: 3
Auteur: Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1844
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7040
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201545
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding, Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Oude Testament
Trefwoord: Jozef, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
108 de gescHIedenis
groot Tvas. Zoo maakte hij, dat de inwoners
geene eigenlijke slaven werden van Farao; maar
alleenlijk leenmannen, die iels ter leen hebben ,
of pachters, die alle jaar eene bepaalde som,
als pacht of huur, moeten geven voor het ge-
bruik van eens anders land. De Koning was
dan nu de Leenheer van zijne onderdanen, of
ook hun algemeene Landheer , Ie noemen. Bui-
ten het geven van dat vijfde part koren , ble-
ven de Égyptenaars zoo vrij als te voren.
Kootje. Dat was zekerlijk mooi van Jozef,
dat hij die goede lieden niet gansch en al tot
slaven maakle; maar ik vind het toch slecht,
dat hij van zoo vele duizende menschen alles af-
nam , en hen voor altijd doodarm maakte, om den
Koning schatrijk te doen worden, die toch te
voren al rijk was en prachtig kon leven.
Mr. Ik kan niet vinden, Kootje! dat onze
Jozef slecht deed in iels van dat alles. Laat
ons nog eens schielijk nadenken , wat hij al
deed met de Égyptenaars. In de zeven goede
jaren kocht hij koren van hen voor Farao's geld.
Dat mogt hij vast wel doen. — In de vijf eer-
ste jaren van hongersnood hadden de Égypte-
naars geld en honger : Jozef had koren in zij-
ne schuren, en verkocht hun dat voor hun
geld. Daarin slak geen kwaad. — In het zes-
de slechte jaar hadden de inwoners van Egyp-
te geen geld meer, om eten voor te koopen,
maar wel vee. Jozef gaf hun toen weder ko-
ren , en zij gaven hem dal vee. Al die ver-
ruilingen geschiedden vrijwillig. De Égypte-
naars hadden liever eten, dan geld of bees-
ten. Jozef nam hun niets af met onregt of
geweld. Ook waren zij daardoor niet voor
allijd arm. Zoodra zij maar weder vruchtbare
tijden beleefden, kregen zij weêr overvloed