Boekgegevens
Titel: De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 2: 3
Auteur: Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1844
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7040
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201545
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding, Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Oude Testament
Trefwoord: Jozef, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 de geschiedenis
,, eene reis naar liet gewest, waarin men hoopt
,, uit te rusten en altijd te blijven; het is een
,, doortogt naar den Hemel, die gelukzalige
,, plaats, waarnaar wij verlangen."
Zoo dacht de vrome Jakob over zijn leven op
aarde. Moést hij ziekten of tegenspoeden lijden,
dan zeide hij bij zich zeiven: ,, Dit zijn de on-
,, gemakken van de reis; als ik eenmaal ben,
,, daar ik hoop te komen, zal dat altemaal o-
,, ver zijn." En als hij, nu en dan, genoege-
lijke uren of dagen mögt doorbrengen , rekende
hij dat alles toegift; hij was daarvoor dankbaar,
doch verwachtte niet, dat het bestendig zou we-
zen ; even als een reiziger, die eenen effenen en
vermakelijken weg aantreft, zich daarom niet
voorstelt, dat hij nu geene hobbelige kluiten of
steenen meer zal ontmoeten. — Op deze wijze
kunnen en moeten alle goede menschen denc
ken; dan leeren zij tegenspoed verdragen met
geduld, en voorspoed genieten met dankbaar-
heid , zonder van deze wereld meer te verwacBr
ten , dan daarin te vinden is.
Nadat Koning Farao en Vader Jakob nog een
weinig te zamen gesproken hadden, nam de
oude man afscheid ,' wenschende , dat god de
Heer den Vorst gezondheid en allerlei zegen
mogtn schenken. Toen vertrok hij weder naar
het Land Gosen, alwaar Jozef alles in orde liet
maken , wat zijne familie noodig had , om daar
gemakkelijk te wonen. De hongersnood werd
onbedenkelijk erg; doch Jakob leed geen ge-
brek. Zijn Jozef zorgde voor hem, en voor
zijne kinderen en kleinkinderen, met groote har-
telijkheid en liefde.
Mietje. En woonde Jozef toen ook in het
Land Gosen, bij zijne vrienden; of bleef hij
nu in de stad On ?