Boekgegevens
Titel: De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 2: 3
Auteur: Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1844
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7040
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201545
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding, Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Oude Testament
Trefwoord: Jozef, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96 de geschiedenis
Jansie. Ik ook; ik zou met de kindertjes ge-
danst hebben van blijdschap !
Kaatje. Neen , ik zou maar altijd gekeken
hebben naar Jozef en naar Vader Jakob.
Mr. En ik zou liefst op een bergje gestaan
hebben, om ze altemaal te kunnen zien. Geen
schooner, geen aandoenlijker gezigt kunnen wij
ons vooïstellen, mijne kinderen! dan deze ont-
moeting van Jakob en Jozef! — Zoo aangenaam
is het, zijne geliefde vrienden wéér te zien, na-
dat men van hen gescheiden is geweest. Aan
dat genoegen moeten wij dikwijls denken,
wanneer wij niet bij onze ouders of vrienden
kunnen wezen. Maar als wij maken willen ,
dat'zij regt blijde zijn bij onze tehuiskomst,
dan moeten wij ook altijd brave menschen trach-
ten te blijven. Had Vader Jakob zijn' Jozef
weêrgevonden met zooveel ondeugden, als hij
nu deugden bezat, dan zou hij, in plaats van
vreugde, droefenis gevoeld hebben. En hadden
Jakobs zonen van hunnen broeder scherpe en
bittere verwijten ontvangen, in plaats van vrien-
delijke vergeving, zij zouden liever gewenscht
hebben , dat de Heer van Egypte hen zoo wei-
nig gekend hadde, als zij hem, in het eerst,
voor Jozef herkenden. Mijne kinderen! doet
dan steeds uw best, om net als Jozef te wor-
den jegens uwe ouders, jegens uwe broeders
en zusters: dan zullen zij, zoo dikwijls gij, na
eenig afwezen, bij hen komt, ook zeer verheugd
zijn, gelijk Jakob en zijne ionen bij het wedcr-
vinden van hunnen Jozef.