Boekgegevens
Titel: De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 2: 3
Auteur: Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1844
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7040
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201545
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding, Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Oude Testament
Trefwoord: Jozef, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
van jozef. ^ 17
en ezels, en spijs, en van alles moest medggeven
aan de broeders, om de reis naar Egypte ge-
makkelijk te maken voor Jakob en voor de vrou-
wen en kinderen.
Keesje, Daar zal Jozef niets tegen gehad heb-
ben !
Mr. Neen, vast niet! Hij bezorgde alles met
een onbegrijpelijk groot genoegen, omdat het
voor vader en voor zijne broeders was. Hij gaf
hun veel wagens mede naar Kanaan, en betere
kleederen, en goed eten. Benjamin kreeg nog
drie honderd zilverlingen van hem, en nog meer
mooije klecderen, dan de andere, omdat hij
Jozefs liefste broeder was. Ook kregen de broe-
ders tien ezels mede, die lekkere vruchten droe-
gen tot een geschenk voor vader, en nog tien
ezelinnen , beladen met koren , en brood, en met
velerlei spijs voor den ouden man, om op zijne
reis naar Egijpie te gebruiken. Toen dat alles
klaar was, zeide Jozef: ,,Nu, waarde broeders!
,, vaart wel! trekt, in vrede, naar onzen grijzen
,, vader, met de blijde boodschap van mij! kwelt
,, u, onderweg, niet meer daarover, dat gij mij
,, verkocht hebt; alles is vergeten en vergeven!
,, Rept u maar, om, met vader en de geheele fa-
,, milie, hier bij mij te komen."
Zoo reisden de broeders weder naar Kanaan,
vol verwondering over Jozefs goedheid, en vol
blijdschap over de goede tijding, waarmede zij
vader zouden verrassen. — Wij kunnen hen op
die reize niet verzeilen. Mijne vrouw roept ons,
om een veel kleiner reisje te doen — van hier
naar de etenstafcl. Morgen avond zullen wij ons
verbeelden in Kanaan te zijn, bij Vader Jalwh,
om de broeders daar te zien aankomen.