Boekgegevens
Titel: De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 2: 3
Auteur: Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1844
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7040
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201545
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding, Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Oude Testament
Trefwoord: Jozef, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis van Jozef voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80 de geschiedenis
,, en bij Koning Farao. Daardoor leerde ik ook
,, ongemakken en mishandelingen verdragen, tot
,, groot nut voor mij zeiven. De zonde van
,, mijne broeders te straffen komt alleen aan
,, GOD toe, en ik hoop, dat hunne gebeden ver-
,, boord zullen worden ; ik wil hen sieeds blij-
,, ven beminnen." Op deze wijze moeten wij
ook denken, dan zullen wij leeren, vriendelijk
en zacht te wezen jegens allen, die ons kwaad
gedaan hebben.
Kaatje. Goed, lieve Meester! wij zullen het
onthouden; maar zeg ons nu toch, hoe de broe-
ders van Jozef het maakten, toen hij alles ver-
gaf, en hen weder gerust wilde stellen.
Mr. Het ging met de broeders, zoo als het met
ieder gaal, die schuld heeft, en die dan, in plaats
van knorren of straf, onverwacht vergeving en
vriendelijke woorden krijgt. Zij gevoelden hunne
schuld nog meer; zij schreiden nog slerker van
berouw; zij kregen Jozef heel lief, en zij na-
men vast voor, betere menschen te worden. Jo-
zef deed hun , derhalve, grooter dienst door zij-
ne zachtheid, dan als hij hun scherpe verwijtin-
gen had gedaan. Zij werden toen ook aanstonds
vertrouwelijker met hem ; zij omhelsden en kus-
ten hem, en hij omhelsde en kuste hen ook
weder, met tranen van opregte blijdschap en
liefde. Benjamin omarmde hij nog eene reis te
meer, omdat hij hem altijd zoo bijzonder lief
bad gehad. - Toen raakten zij alle druk aan het
praten, aan het vragen en vertellen. Jozef moest
hun gaauw zeggen, wal hem al gebeurd was,
en hoe hij van een' slaaf tot een' Heer was ge-
worden. Ook verhaalde hij hun, hoe alles toe-
gegaan was met hel geld in de zakken, en met
den beker; maar hij gunde zich naauwelijks lijd
daartoe, hij wilde zijne broeders niet ophouden.