Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
OER, ISRAëLITEN. Bp
,, daarmede de overwinning op de v^anden
,, fchonk, zoude hracl zich de eer daarvan toe-
„ fchrijven, en zeggen: mijne hand heef: de
„ overwinning behaald!" Daarom ontving bij be-
vel, om door geheel het leger te laten uitroe-
jien: elk die vreesachtig is verlate het leger,
en begeve zich naar het gebergte v««Gilead,
aan de overzijde der Jordaan- Waarop er niet
minder dan tvee en twintig duizend zijner
manfchappen het léger verlieten , zoodai liij
Hechts een derde van het volk bij zich hield.
Jan. Wat zal Giueon wonder opgezien
hebben, toen hij vernam, dat er zoo veel bloo-
hartigen onder zijn volk waren, ook Vader!
Vader. Gideon zag dit alles met be-
daardheid aan en vertrouwde op de hulp van
God, die magtig is om met weinigen de over-
winning te geven. (•) Dit toonde hij bijzon-
der toen de Heer hem te kennen gaf, dat'
ook deze tien duizend man nog te veel wa-
ren , om de overwinning te bevechten. Hij
moest daarom het volk afvoeren naar de beek,
en laten ieder op zijne wijze uit dezelve drin-
ken, vervolgens moest hij allen , die flechts
met de holle hand water fchepten, en gelijk
de honden daaruit florpten , afzonderlijk plaat-
fen, en affcheiden van die genen , welke op
hunne knieën gingen liggen, dan met hunne
drinkvaten fchepten en op de gewona wyze
drorken.
Koosje. He, Vader! waartoe diende
zulk eene vreemdheid?
Vader. Om de Israëliten bij de uitkomst
té doen zien , dat zij de overwinning alleen
F 5 aan
c*) Hebx. XI; »».