Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER I S U. A Ü L I T E K. €7
tegen den gediichten vijand optrok , bai hij God»
dat die hem, tot verilerking zijns geloofs, aan
de zekerheid zijner aanlbande everwinning, een
teeken wilde geven , en wel een leeken 20i>
als hij het begeerde.
Koosje. En wat begeerde Vader?
Vadbii.. Hij naai rene wollen vacht, van
de huid van een levend ichaap afgefchoren, en
ffireidde die uit op den dorschvloer, in de
opjne lucht ; indien nu deze vacht alleen van
dauw doornat , en het ganfche land rondom „
den volgenden morgen, droog zoude zijn, dan
zoude hij dit voor het zekere teeken z^ner over-^
winning op de vijanden houden.
Jan. Een zonderling teeken. Vadert mi>
dunkt het is zoo ruw, zoo boersch, ik weet
niet hoe ik hel noemen zal.
Vader.. Soortgelijke geheel zinnelijke voor-
ftellingen vielen juist in den fmaab van Gi-
deon cn zyne bndgenooten , die konden zi) het
best beoordeeleu , eu het wonderdadige er vai>
gevoelen. De Heere fchikte zich ook dairon»
naar Gide 0 n s begeerte , cn gaf hem zijneik
Weusch ; want den volgenden morgen was de
fchapenvacht doornat van den dauw , cn het
omgelegene land was droog.
Koosje. Ik ben blijde dat Gideon zyncrk
zin kreeg.
Vader. Maar hiermede was hij nog niet
tevreden, Koosje! want nu keerde Gideon
het wonder om, cn begeerde, dat den volgen-
den nacht het vlies droog zouJe blijven ,. maaf
het aardrijk door den dauw bevochtigd worden.
henuriik. Zoo iets haJ ik ton tweeden
male vin God niet durven vragen.
F 4 Va-