Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
86^ DE OESC HIEDENIS
begonnen daarom de magtelooze Godheid te
verachten , en vereerden Gideon met den
eernaam van JerubbaSi,, dat is, de man
die den twist met Baiil heeft duTVcn opne-
men !
Koosje. Dat liep voor Gideon geluiikig
af.
Vader. Het overige zal zich ook wel met
hem fchikken , Koosje! laat my de gefchie-
denis vervolgen. Terwijl dit alles te Ofra gc.
beurde , hadden de Midianiten , de Amaletü-
ten , benevens de Ismaelitifehe en andere roo-
versbenden zich vereenigd , om volgens hunne
jaarlijkfche gewoonte het land der Israeliten
wederom afteftroopen; zij trokken de Jordaan
over en floegen hunne tenten op in het aange-
name dal van Jisreil, niet verre van eene
Itad van dien zelfden naam , gelegen in het
erfdeel van Manasfe, ten westen van de ge-
noemde rivier.
Hendrik. Dat zag er wederom treurig uit
voor de Israeliten, Vader!
Vader. Ja, Hendrik! maar ter goeder
ure trad m Gideon te voorfchijn ; hij ge-
voelde door goddelijken aandrift den krijgsmans
moed zijner vaderen in zich herleven; en liet de
alarm-trompet blazen, eerst in zijnen eigenen
Itam en vervolgens in de landen van Af er, Ze-
bulon en Nafthali ; wijl deze het eerst
voor den aanval der vyanden bloot lagen, en
hierin flaagde hij gelukkig; want in weinige da-
gen zag hij zich gen;eld aan het hoofd van eene
aanzienlijke legermagt , die vrijwillig de wape-
nen had aangegord , om onder zijn geleide het
vaderland te verlosfen. Eer Gideon echter
te-