Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
!
DER JSRACLlTitN.

ON, en wie zoude hem dm leed doen? Ook
twijfel ik er niet aan of Gjdeon heeft liet
goddelijke bevel aan zijnen vader bekend. ge-
maakt, en nier zi^ine voorkennis en toedemmiug
het altaar afgebroken; want Jons wees hun-
nen eisch van de hand, met te vragen: IVaar"
om wlU gij Baals zaak u' aarjtrekkenP Heeft
hij dan mvc hulp noodig P Laten 'wlj lie^
ver vast jlellcn, dat hij gedood zal wor^
den, die zich ßep!;t in dezen twist tusjchen
Gideon cn B a ;ï 1. AU dc volgende morgen
aangebroken is^ en ßaäi heeft zich dan zelf
niet gehandhaafd^ dan zal het blijken^ dat
hij geen God is!
Jan. Waren zij met dat voofftel tevreden »
Vader?
Hendrik. Wel, Jan! zij moesten hier
wel mede tevreden zijn; het was immers de
man zijn eigen altaar, dat afgebroken was.
Va d e r. Dit is wel van u aangemerkt »
Hendrik! En hier kwam nog bij, d^tjoas
den Haal eens op de proef wilde Hellen oi'
hij zich ook te^en Gideon zoude verdedi-
gen , en met foortgelijke proefnemingen was
het volk in dien tijd zeer gediend, te meer^
daar deze domme hoop het voor zeker hiekl
dat hun geliefde Baäly nu openlijk uitge-
daagd, zich aan Gideon wel zigibaar wre^
ken zou'Je.
Jan. Welk eene dwaasheid! Hoe konde
een levenloos beeld zich verdedigen?
Vader. De geheele afgoderij is onzinnige
dwaasheid, en de ondervinding overtuigde hen
ook hiervan: want Daal zweeg op alles wat er
gefclüed vva<, en verdedigde zijne eer niet, ^ij
F 3