Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
84 « GESCHIEDENIS
Nu zal God hem ook zeker verder geholpen
hebben.
Vader. Dit vertrouwde Gideon ook,
Koosje! en daarom verfierde hij zi.jn nieu-
we altaar met het oplchrifc: Jehova Schaiom ,
ilat wil zeggen, de IJccre is vrede, of Jehova
h ons levensbehoud, en de ondervinding leerde
hem, dat hij niet te vergeefs op den Heer ver-
trouwde; want iiij werd met vernieuwde gods-
verfchijning verwaardigd en ondervond ook
Gods buitengevvonen bijftand. Ondertusfchen
waren de afgodifche inwoners van de Had Ofra
zeer verfloord over het afbreken van het al-
taar van Baal, en toen zij vernamen dat Gi-
deon dit gedaan had, liepen zij met hoopen
naar zijnen vader Joas, en eischten dat hij zq-
nen zoon Gideon zou overleveren, om voor
deze heiligfchennis met den dood geOraft te
worden. Ziet, kinderen ! tot zulk eene razer-
nij vervoert de afgodsdienst de dv/aze menigte,
die denzelven aankleeft.
Hendrik. Ik vertrouw dat Joas toch wij-
zer zal geweest zijn , en den braven G i d e o n
hiet aan den moedwil van die ondeugende men-
ichen hebben overgegeven.
(an. Vertrouw niet te veel op Joas, Hen-
drik ! Vader heeft ons immers verhaald,
dat het altaar van Joas zeiven was, en
. dat Gideon dat bij nacht verbroken heeft;
jrçn vader kan net zoowel boos op hem ge-
weest zi'n a!s al de andere afgodendienaars.
Koosje. Ad;! dau beklaag ik den armen
Gideon.
Vader. Hebt geene vrees voor hem; hij
had geen' nood, want God was met Gide-
o n .