Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 D E G fe S C n I E D E N I S
Jan. Werden zij dan fpoedig verlost, Va^
der?
Vader. Ja, Jan! God zond lum eerst
eenen profeet, die , misfchien bij gelegenheid van
eenig feest, tot de vergaderde menigte fprak ,
en het volk herinnerde aan Gods voormalige
weldadigheden jegens hetzelve, alsmede aan hiin-
ne ongehoorzaamheid; met dat gelukkig gevolg,
dat het volk zich, al meer vernederde en ver-
beterde , en kort daarna verfcheen , op god-
delijk bevel, de dappere Gideon.
Koosjk. Wie was die Gideon, Va-
der?
Vad«r. Hy was oorfpronkelijk uit den (tam
v4n Manasfe, en de jongde zoon van eenen
vermogenden man, Joas geheeten, en woon-
achtig in eene kleine (lad, O/ra. Voorts was
hy nederig van hart, dapper van moed en had
eene kloeke gedaante. Hoewel zijn vader Jo-
a s , benevens zijne bloedverwanten , den af-
gödsdienst van liaäl waren toegedaan , zoo
had hfj echter (lillen eerbied in zijn hart voor
Jehova.
Hendrik. V^an zulk eenen man was wjt
gift'eds té wachten, niet waar. Vader?
Vader. Gewis, Hendrik! en hij vol-
deed ook in alles aan zijne roeping.
Koosje. Werd hij dan geroepen , Va-
der?
Vader. Ja, Koos! H<?t gebeurde eens,
terwijl Gideon in éene afgelegene plaats bezig
was , met hl Itilte zijn weinig koren te dor-
fchen, dat hem een Engel verfcheen, die hem
iflet waaidigheid groette , en zeide : „God
„ is met u , gij dapper held /"' Gideon
ver-