Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
der I s r a ë t 1 t e n. 8r
ondankbare hrallitifthc volk, na den dood
van D f. n o r a en Barak, wederom tot zijne *
vorige dwaasheden overging, de afgoden dien-
de en alzoo deed, dat kwaad was in de oogen des
Hp. eren, waarom de Heer hetzelve over-
gaf aan de over'.ieeriching der Midianitcn.^ die
het gedurende den tijd van zeven jaren zwaar
onderdrukten.
H E N D K IK. Wat deden . hun die vijanden
dan. Vader?
Vader. De Midianhen, een roofzuchtig
volk, hadden zich verbonden met de vijandige
/Imalekiten en met eenige zwervende en van
rooven en plunderen levende Ismaêlitifche flam-
men der woestijn; deze vereenigde rooversben-
den vielen gedurig in het land Kanaan, roof-
den en pliyiderden de woningen, fchuren en
flallingen der landlieden, namen al het veld-
gewas der Israëliten weg, vermoorden alles,
wat hun tegenllond en voerden vrouwen en
kinderen iii flavernij weg. Deze baldadigheden
hervatteden zij elk jaar, zoodat honger en
gebrek overal heerschten, en de verdrukte Is-
raëliten in onderaardfche holen en fpelonken
of op de toppen der bergen de wijk moesten
nemen, om hun ellendig leven te redden en
bet geving overfciiot hunner bezittingen te be-
waren , terwijl geheele landflreken in bloed
en tranen zwommen. Nu riepen zij in dezen
hoogen nood tot den Heere en fmeekten
Hem om zijne hulp, wijl zij anders geene
uitkomst zagen, en zij ondervonden daarop ook
fpoedig, dat zij met eenen God te doen had-
den , die genadig en barmhartig is, en gaarne
vergeeft en weldoet,
F JAN.