Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
D. behandeling vm gefcliiedenis der Isra-
eliten, onder het bewind hunner oiidften cn
Reglers, is geenszins eens gemakkelijke taak^
vooral vanneer men hier de Tijdrekening in het
fpel brengt. Des.s moeita zoude ik mij echter
gaarne getroost hebbeny ware het niet, dat dit
verkje voor kinderen beftemd was, die men het
lezen van de liijbelfche gefchiedenisfen, niet
moeijelijkt dor en droogs maar soa gemakke^
fijky duidelijk en aangenaam y ah mogelijk
moet maken, Vart het zedekundige heb ik^ zoo
veel het beßeh gedoogde, gebruik gemaakt, la-
tende eene verdere ontmkkeling der zedelesfen ,
dit men^ bij de behandeling der gefchiedenisfen y
nimmer uit het oog moet verliezen y aan de keu-
ze en hel oórdcd van den Onderwijzer y over,
♦ a Dal