Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER Israêliten. 71;
moorden! Wie heeft ooit zulk een gruwelftuk
gehoord?
Jan. Ik ben het met onze Koos eens, en
vinde het een flecht fliik.
Vader. Gij, kinderen! denkt dan in de-
zen gelijk vele anderen , die Jaèl eene ver-
ra lelijke moordenares noemen; wij zullen ons,
daar onze zamenfpraak al overvloedig lang ge-
noeg is , hier niet verder bij bepalen ; alleen
wil ik u nog doen opmeiken , dat de profe-
tes Debora het bedrijf van Ja'él als eene
heldendaad roemt en haar hemelhoog prijst-,
dus moet er in het ombrengen van Si f era
niets geweest zijn, hetwelk naar de zeden en
denkwijze van dien tijd ongeoorloofd was.
Hendrik. Maar hoe liep het verder af,
Vader?
Vader. De overwinnende Barak jaagde
de viianden na, en zoo het mij toefchijnt, had
hij Si f era op het fpoor gekregen en ver-
volgde hem , om het hoofd zijner onderdruk-
kers aan het zwaard opteofferen. Zoodra Jaèl
hoorde dat Darak in aantogt was, ging zij
Hit hem te gemoete, en;riep hem toe: „ Kom
„ hier , en ik zal u den man wijzen, dien
^ gij zoekt''' Barak trad binnen, en ziet,,
tot zijne groote verwondering lag de man
dien bij zocht, met zijn hoofd aan den grond
vastgenageld, dood voor zijne voeten. Nu zag
hij de vervulling van D e b 0 r a' 3 voorzegging;
de Hef. RE zal Sifera door de hand eenef
r, vrouw doen omkomen" Na Jat HaraK dit
fchouwfpel gezien hid, zettede hij de vervol*
ging voort , en kwam te llazor de hoofdilad
des Koning« Jabi» , di^n hü doodde en de
Hal