Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
J^S n ft G E S C 11 1 E D^ N I s
moeide Si f era gehoorzaamde. Daarop brengt
zij hem in het binnenlle der tent, of in het
zoogenaamde vrouwen vertrelc , en verbergt
hem achter een hangend tapijt , en nu twijii
feit de vlugtende veldheer niet of hij is
volkomen veilig. „ Ei lieve! " zeide hij daarop
tot Jacl y rt Ei lieve! geef ml) een dronk wa-
j, ters , want ik ben zoo dorliig." Aan Honds
gaf zij hem dik geworden kemelinnen melk ,
en van dezen voor hem wel aangenamen, ech-
ter bedwelmenden drank, dronk hij tot ver*
zadiging toe. Na aan Jai t te hebben ver-
zocht, dat zij niemand zeggen zoude, dat hij
ïich in hare tent ophield , legde hij zich ne-
der ter rust; zij dekte hem toe met een kleed
en hij geraakte in eenen diepen llaap.
Koosje. Dat was toch regt lief en vrien-
delijk van deze goede vrouw, dat zij dien ver*
thoeiden man, zoo wel onthaalde. Ik mag haar
daarom gaarne lijden.
Vader. Hoor eens verder , Koosj e! en
zeg mij dan , hoe gij oVer Jaêl denkt. Zij
wachte zoo lang tot Si f era vast genoeg Hiep,
en toen nam zij eene der pinnen , waarmede
de gefpannen touwen der tent waren vast ge*
maakt , benevens eenen hamer, ging daarmede
ftil naar den flapenden Si f era en floeg hem de
pin , dwars door de beide (lapen van het
hoofd , zoodat hetzelve aan den grond vast
klonk , en hij zich door de hevige pijnen za-
men kromde,
Koosje. Wel foei, Vader! welk een
talsch en boos wijf! eerst den vormoeiden man
Zoo vriendelijk binnen verzoeken , drinken ge-
ven , en dan in den flaap zoo wreed ver-
moor*