Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
134 DB GESCHIEDENIS
pen en Kenau Hasfelaar , met hare oïw
derhooriga vrouwen, de Spanjaards hebben be-
vochten ?
Vader. Regt zoo, Koosje! deze vader-
landfche heldinnen durfden en konden wel vech-
ten. Maar laat my onze Jan eens ter egt hel-
pen ; hij oordeelt hier wat al te voorbarig over
den dapperen Barak. Hij begeerde dat Dr-
uoRA met hem zoude gaan , niet om te
v'echten , maar om door haar voorbeeld de
flammen Zebulon tnNaftali moed in te
boezemen en het volk optewekken , de
wapenen aantegri pen ; ook weiisclite hij baar
bij zich te hebbeu, om in deze gewigiige on-
derneming, zoo dikwijls het noodig was, door
haren raad, bijftand en onderrigtingen geholpen
en voorgelicht te worden.
Jan. Ik heb dat zoo niet begrepen, Va-
der! maar ik dacht, dat liij bang voor den oor-
log was. Maar mag ik nog iets vragen?
Vader. Wel ja, Jan! van aiks dat gq
niet begrijpt, moogt gij, en ook Hendrik
en Koosje, opheldering vragen.
Jan. Dan wensch ik wel te weten, als Va-
der het zeggen kan, waarom Barak met zijn
volk juist op den berg Thabor moest trekken ?
Vader. Daarvan zal ik u de redenen
zeggen. Jan! Deze hooge berg lag in den
Ilam van Zebulon op de grenzen van Isfa-
fchar; aan de noordzijde was hij door zijne
fteilte bijna ongenaakbaar en deszelfs hoogde
top heeft eene oppervlakte van een klein uur.
Mu moest Barak met zijne gewapende man-
fchappen dezen berg bezetten; want eene klei-
ne legermagt, van Iccftogt en wapenen voor-
zien,