Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
V É Z i S U A ë L I T E N. 73
tevens eene beroemde dichteres was , bad zï}
hier de beste gelegenheid, om door hare var-:
hevene zangen , de vaderlandsliefde en helden-
moed bij hare landgenooten opcéwekken en hun
tot eenen aanvallenden oorlog voortebereider.
Toen zij nu hierin naar wensch geflaagd was,
zond zij tot Barak, den zoon van Ai^t-
f20 am^ eeuen dapperen held, uit den ftam van^
Naftali^ en verzocht hem eens bij haar te
komen. Zoodra B arak by haar verfcheen
riep zij hem op eenen ernftigen doch blijden'
roon toe ; ^^ Ik heb ^ o B a r a k ! een hevel'
„ van Jehova aan u. GAj moet uit de flam-
^ men Nafta li en 'Ze bulon tienduizend
^ man onder dc wapenen brengen, tn legeren
„ u daarmede op den berg Thaborm Als óife-
Jabins veldheer^ dat verneemt^ zal-^
hij met geheel zijne legermagt afkomen ^ oia
^ tegen u te firijden aan de beek Kifon^ en ^
„ dit zegt Jehova, Ik zal hen^ in uwe hand
„ geven:'
Hendrik. Waarlijk eene blijde tijding, Va^
der! Maar had Barak moeds genoeg omi
deze boodfchap te volbrengen?
Vader. Mij zeide tot Debora: „ In-
„ dien gg met mij zult optrekken , zoo zal ik
„ henen gaan, maar indien gij niet met mij op-
„ trekt, zoo zal ik ook niet te velde gaan^'
Jan. Dat was lafhartig van Barak, da^
hij zonder Debora niet durfde ; wat' kon
het hem toch helpen, dat deze vrouw met hem
ging, zij kon toch niet vechten.
Koosje. Wat zegt gij daar. Jan! kon
zi] niet vechten, om dat zij eene vrouw was?
Weet gij dan niet meer hoe Turijn van Lim'*
Es feji.